Lâm Đồng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 54% trong năm 2018

Rừng lá phong đỏ ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Phạm Kha – TTXVN

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ hoàn thành việc tham mưu phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng đối với cấp huyện và xã cho UBND tỉnh trước ngày 15/7. Kiện toàn lực lượng kiểm lâm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu lực lượng, tập trung vào các địa bàn trọng điểm để quản lý và bảo vệ rừng.

Các địa phương trong tỉnh được chỉ đạo nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc thuộc lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, cán bộ cấp xã… trực tiếp vi phạm hoặc bao che, dung túng cho các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Các chủ rừng thuộc nhà nước khẩn trương rà soát diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, diện tích đất bị lấn chiếm để giải toả, lập phương án trồng rừng mới  ngay trong mùa mưa 2018; Khẩn trương giải quyết hoặc tham mưu giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đối với diện tích đất lâm nghiệp giao khoán theo Chương trình 135 trước đây.

Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu thu hồi đất, rừng tại các dự án đã thu hồi toàn bộ hoặc một phần dự án để giao chủ rừng nhà nước, địa phương quản lý sử dụng đất, khôi phục rừng theo quy định...

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 533.000 ha rừng; trong đó có trên 56.000 ha rừng sản xuất, với gần 4.500 ha rừng trồng từ 25 năm tuổi trở lên, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 53%. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp diện tích đất lâm nghiệp để xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 đảm bảo kịp thời vụ.

Theo ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Trong 6 tháng đầu năm 2018, việc quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trồng cây phân tán đã đạt được một số kết quả tích cực. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ vi phạm đã giảm 19%, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 31%; Số vụ cháy rừng giảm 25% với diện tích cháy giảm 60%.

Đáng chú ý, những khó khăn, vướng mắc trong việc trồng rừng thay thế đã được UBND tỉnh tìm ra giải pháp tháo gỡ, nên trong đầu mùa mưa 2018 đã trồng mới được 5.100 cây xanh phân tán. Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu trồng mới 1.100 ha rừng trong năm 2018 để nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 54%.
Chu Quốc Hùng


Đề xuất