Lâm Đồng công bố nhiều danh mục hành chính thay thế, sửa đổi

Cụ thể, tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 7/4/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành thủ tục “Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh”. Thủ tục này thay thế cho hai thủ tục có nội dung tương tự trước đây thẩm quyền giải quyết thuộc về cấp tỉnh và cấp huyện, nay phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Đồng thời, tại quyết định này, thủ tục: “Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp” cũng bị bãi bỏ.

Tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 7/4/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng phân quyền cho Sở Y tế tỉnh giải quyết thủ tục “Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động”; đồng thời, bãi bỏ thủ tục “Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ-chứng nhận chuyên môn về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế”.

Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 7/4/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành danh mục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải. Cụ thể thủ tục “Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” do Sở Giao thông Vận tải thực hiện. Các thủ tục “Đăng ký khai thác tuyến” và “Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định” thay thế bằng thủ tục “Đăng ký khai thác tuyến”. Thủ tục “Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung giấy phép” được thay thế bằng hai thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

Ngoài ra, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải tỉnh được thay thế bằng các thủ tục khác như thủ tục cấp mới và cấp lại phù hiệu cho các loại xe vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, xe trung chuyển... Riêng thủ tục cấp phù hiệu cho xe nội bộ đã được UBND tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ.
 
Chu Quốc Hùng

Đề xuất