Lâm Đồng có 86 cụ 100 tuổi được nhận Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước

Ngoài thành phố Đà Lạt có tới 19 cụ 100 tuổi, huyện Di Linh cũng có nhiều cụ sống thọ với 17 cụ tròn trăm tuổi, trong đó có 12 cụ người K’Ho... Xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, có 5 cụ tròn trăm tuổi (người K’Ho), nhiều nhất trong các xã, phường, thị trấn của tỉnh. Xã Liên Đầm (huyện Di Linh) đứng thứ hai với 4 cụ tròn 100 tuổi (cũng đều là người K’Ho).


Đề xuất