Lâm Đồng cấp hơn 22 tỷ đồng khắc phục hậu quả hạn hán

Để đủ nước tưới tiêu cho hai vụ lúa cần đầu tư cho thủy lợi. Ảnh: baolamdong.vn

Cụ thể, huyện Lạc Dương được phân bổ 6,3 tỷ đồng để xây dựng Đập Păng Tiêng (xã Lát) và nạo vét suối, hỗ trợ nhiên liệu bơm chống hạn; huyện Di Linh được nhận 3 tỷ đồng để nâng cấp, nạo vét hồ Kon Rum (thôn 15, xã Hoà Bắc); huyện Đức Trọng được cấp 2,2 tỷ đồng để nạo vét hồ chứa nước, hỗ trợ người dân mua dầu bơm nước tưới.

Đồng thời, các huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đơn Dương, Cát Tiên, Đam Rông và thành phố Bảo Lộc được phân bổ từ 800 triệu đến 1,6 tỷ đồng cho khắc phục hạn hán mùa khô 2017 – 2018.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thuỷ lợi Lâm Đồng cũng được cấp kinh phí 2,6 tỷ đồng triển khai việc nạo vét lòng hồ Cam Ly Thượng (Đà Lạt) và một số hồ chứa, kênh dẫn nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị gấp rút thực hiện xây dựng, sửa chữa các công trình theo kinh phí đã được phân bổ, qua đó chủ động cho việc phòng chống hạn hán mùa khô vụ Đông Xuân 2018 – 2019 sắp tới.
Nguyễn Dũng


Đề xuất