Lai Châu tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào Mảng

Thiếu tá Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) xuống cơ sở tuyên truyền, vận động người dân tập trung lao động sản xuất để thoát nghèo. Ảnh: Công Tuyên - TTXVN

Chi bộ bản là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tuy nhiên trên địa bàn xã Trung Chải những năm trước đa số là chi bộ ghép, đảng viên ít, tổ chức chi bộ thiếu bền vững. Bên cạnh đó, công tác ra Nghị quyết của chi bộ cũng như việc cụ thể hóa Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên gặp khó khăn, đặc biệt là các chi bộ bản trong đồng bào Mảng.

Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy cũng như Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về việc đưa cán bộ Biên phòng về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, sau khi được tăng cường về xã, các cán bộ Biên phòng đã trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn các chi bộ trình tự sinh hoạt chi bộ, tổ chức đại hội, ra Nghị quyết và triển khai Nghị quyết, phát triển đảng viên… giúp ổn định tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, các chi bộ trên địa bàn xã Trung Chải không còn chi bộ ghép, nhiều chi bộ đã chủ động trong xây dựng Nghị quyết và cụ thể hóa các nghị quyết bằng hoạt động cụ thể.

Bí thư Chi bộ bản Nậm Sảo 1, xã Trung Chải, đồng chí Lò Me Thơ chia sẻ: Trước đây, việc ra Nghị quyết và thực hiện các Nghị quyết của chi bộ gặp nhiều khó khăn. Sau khi Thiếu tá Trần Văn Nam được tăng cường về đảm nhiệm chức danh Phó Bí Đảng ủy xã, đồng chí đã xuống bản để hướng dẫn chi bộ việc ra Nghị quyết đại hội, cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp trên cũng như Nghị quyết của chi bộ vào thực tế đời sống hằng ngày, qua đó giúp hoạt động của chi bộ không ngừng được củng cố, tăng cường và chất lượng được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, đồng chí cũng rất quan tâm chỉ đạo chi bộ trong công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên.

Bên cạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, xóa chi bộ ghép và bản trắng đảng viên, việc tăng cường cán bộ Biên phòng về giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã còn góp phần tham mưu cho Đảng ủy xã kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở cấp xã. Từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và giải quyết các công việc của xã, phục vụ nhân dân được thực hiện thường xuyên liên tục, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào Mảng trên địa bàn đã giúp đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Thiếu tá Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Chải cho biết, hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đều có kế hoạch cử con em cán bộ người Mảng đi đào tạo về văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị… để về tham gia công tác tại địa phương. Hiện cán bộ xã có khoảng trên 50% là người người Mảng, có người đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Trong đó, đa số cán bộ đều đã được kết nạp vào Đảng. Cấp ủy đảng, chính quyền xã cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là chi bộ bản. Trước kia 3 bản người Mảng chỉ có 1 chi bộ nên phải sinh hoạt ghép, nhưng 5 năm gần đây đã thành lập được chi bộ độc lập, mỗi chi bộ có ít nhất 5-7 đảng viên.

Thiếu tá Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy xã Trung Chải hướng dẫn Bí thư Chi bộ bản Nậm Sảo 1 tiến hành các trình tự sinh hoạt chi bộ, tổ chức đại hội, ra Nghị quyết và triển khai Nghị quyết, phát triển đảng viên… Ảnh: Công Tuyên - TTXVN

"Các đảng viên trong chi bộ người Mảng luôn gương mẫu phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện nay, kinh tế trong đồng bào người Mảng đã được cải thiện rõ rệt", Thiếu tá Trần Văn Nam chia sẻ thêm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Trung Chải, trước đây, khi đồng chí Trần Văn Nam chưa được tăng cường về xã, các chi bộ hoạt động còn yếu kém, tổ chức đoàn thể của xã chưa được củng cố, thiếu về bộ máy, kiện toàn chậm. Vì thế, khi đồng chí về đã tích cực bám, nắm cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Hiện nay, các chi bộ đặc biệt là chi bộ người Mảng đều đã được kiện toàn. Các tổ chức đoàn thể của xã được sắp xếp tinh gọn, các vị trí chức danh được bố trí phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ.

Với bản lĩnh, kinh nghiệm, sự nhiệt tình và cách làm việc khoa học, hiệu quả, các cán bộ Biên phòng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đến nay, trình độ nhận thức chính trị của nhân dân, đặc biệt là người Mảng được nâng lên, người dân đã chủ động hơn trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, loại bỏ dần hủ tục lạc hậu, tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Công Tuyên

Đề xuất