Lai Châu phát triển nông nghiệp trên đất bán ngập thủy điện

Đất bán ngập thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch. Khi nước rút, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã tranh thủ canh tác và có thể thu về hàng chục triệu đồng một vụ với các loại cây chủ yếu là ngô, lạc, đậu tương và cây ngắn ngày. Toàn huyện Sìn Hồ có hàng trăm héc ta đất bán ngập. Canh tác trên đất bán ngập đang góp phần giúp bà con nông dân vùng tái định cư yên tâm sản xuất trên quê hương mới sau khi nhường đất cho thủy điện.
 
 Hàng trăm hécta ngô được trồng trên khu đất bán ngập thủy điện Sơn La. 

 

Nhiều hộ đồng bào dân tộc tranh thủ canh tác và có thể thu về
hàng chục triệu đồng/vụ.

Đất bán ngập được tận dụng để trồng ngô và chăn thả gia súc.

Người dân xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, Lai Châu kiểm tra ngô
trồng trên đất bán ngập.


 

 

Đề xuất