Lai Châu nuôi cấy thành công nấm Đông trùng hạ thảo

Tháng 6/2015, anh Cương mạnh dạn vay trên 1,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng xưởng và mua các dụng cụ cấy ghép cần thiết. 1 năm sau, anh Cương thu được khoảng 80 kg đông trùng hạ thảo khô. Với giá bán 60 triệu/kg khô thì đây là một mô hình kinh tế nông nghiệp "bạc tỷ" cho nông dân ở Lai Châu.
 
Nấm Đông trùng hạ thảo phát triển. 

Nấm Đông trùng hạ thảo phát triển. 

Nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô. 

 Anh Cương cấy ghép vi khuẩn nấm Đông trùng hạ thảo lên giá thể nhộng tằm. 

: Anh Cương kiểm tra độ phát triển của nấm Đông trùng hạ thảo.


 

 

Đề xuất