Lai Châu nỗ lực giảm nghèo bền vững

Những năm gần đây, Lai Châu chú trọng phát triển diện tích trồng chè giúp bà con dân tộc có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo. Ảnh: Việt Hoàng

Nhằm giúp đồng bào nghèo phát triển kinh tế, tỉnh Lai Châu đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; thúc đẩy ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp…

Ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao là do đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa trình độ còn hạn chế, tập quán canh tác lạc hậu, vẫn còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ Nhà nước. Việc thiếu đất sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất, lao động không có việc làm, không biết cách làm ăn, mắc tệ nạn xã hội, chây lười lao động cũng là nguyên nhân dẫn đến số hộ nghèo cao.

Được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, anh Hồ Hữu Thức ở huyện Tân Uyên xây dựng mô hình trang trại nghỉ dưỡng hiệu quả, đem lại thu nhập cao. Ảnh: Việt Hoàng
 
Hướng dẫn kỹ thuật ủ nấm cho đồng bào dân tộc sinh sống ở huyện Tân Uyên (Lai Châu). Ảnh: Việt Hoàng

Nhằm giải quyết việc làm, Lai Châu chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường liên kết giữa các đơn vị, tổ chức đào tạo nghề như: trồng trọt, cắt may, chăn nuôi, hàn, điện dân dụng, dệt thổ cẩm… Cùng với đó, tỉnh quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ, áp dụng chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo vay vốn để giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Đến hết năm 2018, tỉnh giải quyết được việc làm cho gần 21 nghìn lao động, xuất khẩu lao động 276 người.

Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Lai Châu mang lại thu nhập thường xuyên, giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Ảnh: Việt Hoàng

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong giai đoạn 2016 - 2018, Lai Châu đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng ở các huyện, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh giải quyết những vấn đề còn tồn tại về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, thông tin truyền thông nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cho hộ nghèo; đầu tư, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở vật chất trường, lớp học, trạm y tế, xây dựng nhà văn hóa, trạm phát sóng FM.

Nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu được hỗ trợ xóa nhà tạm, ổn canh ổn cư. Ảnh: Việt Hoàng
 
Những năm vừa qua, nhiều tuyến đường ở các vùng khó khăn của tỉnh Lai Châu đã được đầu tư, giúp đồng bào buôn bán thuận lợi. Ảnh: Việt Hoàng

Thực hiện Nghị quyết 02, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2018 của tỉnh đã giảm 4,95%/ năm (riêng huyện nghèo giảm 5,7%/năm), hộ cận nghèo 0,08%/năm, trên 12.000 hộ thoát nghèo. Đến nay, 2 huyện: Than Uyên, Tân Uyên đã ra khỏi huyện nghèo, 13 xã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào; củng cố, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Việt Hoàng

Đề xuất