Lai Châu nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc

Giáo viên sử dụng giáo cụ trực quan trong giảng dạy, giúp học sinh là người dân tộc thiểu số tăng thêm vốn tiếng Việt tại Trường mầm non số 2 Mường Than, huyện Than Uyên (Lai Châu)

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu còn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; mở lớp học tiếng dân  tộc cho  cán  bộ,  giáo  viên  công  tác  tại các trường, điểm trường có học sinh dân tộc thiểu số; bồi dưỡng tiếng Việt cho cha mẹ học sinh là người dân tộc thiểu số, xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng...
 
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu chủ trương tăng tiết học môn Tiếng Việt cho 100% học sinh mầm non, tiểu học 

Học sinh mầm non tại điểm trường San Cha, Trường mầm non Dào San, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) làm quen với chữ cái

Giờ học môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1, điểm trường Sểnh Sảng A, Trường tiểu học Dào San, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu)

Quý Trung

Đề xuất