Lai Châu gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Tam Đường là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Lai Châu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khi năm 2014 địa phương này có xã đầu tiên cán đích là Bình Lư. Năm 2015, mục tiêu của huyện này là đưa 3 xã về đích chương trình. Đến nay, huyện Tam Đường đã đạt bình quân 12 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, việc hoàn thành các tiêu chí của các xã khác đang gặp nhiều khó khăn. 

 

Ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, cho biết: 

 

- UBND tỉnh Lai Châu đã có quyết định cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên, do điều kiện dân cư trên sinh sống địa bàn rải rác, nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tương đối lớn, nhất là đường giao thông và không thể huy động sức dân cùng tham gia. Mặt khác, việc quy hoạch nghĩa trang và vệ sinh môi trường khó thực hiện do phong tục tập quán của một bộ phận đồng bào các dân tộc trong sinh hoạt, ma chay. 
 

Thanh niên xã Bình Lư làm đường giao thông nông thôn. Ảnh:baolaichau.vn


Theo ông Hà:  

 

- Trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước nên có cơ chế chính sách ưu tiên đặc biệt cho phát triển nông nghiệp miền núi, ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp và chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tăng nguồn lực cho hỗ trợ sắp xếp lại dân cư và có cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở như chương trình 167 trên địa bàn. Hiện nay, trong thực hiện nông thôn mới có quy định 3 cứng đối với nhà văn hóa, đối với nhà dân, nhưng đối với các khu phát triển du lịch cộng đồng thì mái cứng lại không phù hợp. Vì vậy, nên có cơ chế đặc thù đối với các khu, điểm phát triển du lịch cộng đồng. 

 

Năm 2015, kế hoạch của tỉnh Lai Châu sẽ đưa thêm 13 xã về đích xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã thành lập đoàn khảo sát thực tế tại các địa phương để rà soát các tiêu chí đã thực hiện. Tuy nhiên, bình quân toàn tỉnh mới chỉ đạt khoảng 11 tiêu chí/xã và các xã thuộc kế hoạch trong năm mới đạt từ 14 – 18 tiêu chí.

 

Ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu, cho biết: 

 

Bây giờ phải rà soát lại đúng 19 tiêu chí và những tiêu chí khó phải rà soát theo hướng thực tế. Chỗ nào đạt được rồi thì song song với rà soát, làm hồ sơ đề nghị với huyện, với tỉnh công nhận. Chỗ nào chưa đạt, từ giờ đến hết năm còn khoảng 2 – 3 tháng nữa thì tập chung vào những tiêu chí đó để làm. Tôi nghĩ là 13 xã có thể đạt được.


Đề xuất