Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình thâm canh sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP ở bản Cốc Phát, xã nông thôn mới Bản Bo, huyện Tam Đường

Để  có  được  kết  quả nổi  bật  này,  bên  cạnh những lợi thế về địa lý,  đất đai, Lai Châu đã huy động cả hệ thống chính trị, đồng bào các dân tộc trong  tỉnh  cùng  chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Nhờ tận dụng tốt các nguồn vốn để  xây  dựng  cơ  sở  hạ tầng, tái  định  cư  thủy điện Sơn La, phát triển sản  xuất…,  đến  nay, bộ  mặt  nông  thôn  Lai Châu đã từng bước thay đổi, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,48%.

Tỉnh Lai Châu luôn chú trọng chất lượng chăm sóc sức khỏe đồng bào ở nông thôn, vùng sâu, vùng khó khăn

Giai  đoạn  2016  - 2020,  Lai  Châu  phấn đấu  mỗi  năm  có  thêm 6  xã  đạt  chuẩn  nông thôn mới.

Cán bộ Phòng Lao động huyện Than Uyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt với đồng bào vùng cao

Trình độ sản xuất nông nghiệp của đồng bào vùng cao ngày càng được cải thiện

Đồng bào trồng rau xanh phát triển kinh tế nông hộ

Đã có 95% số xã ở tỉnh Lai Châu đạt tiêu chí nông thôn mới về điện trong giai đoạn 2011 - 2015

Dạy múa cho học sinh lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở Trường mầm non Nậm Hàng 1, huyện Nậm Nhùn

Nhờ tận dụng tốt các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, bộ mặt nông thôn Lai Châu đã từng bước đổi thay

Tỉnh Lai Châu không ngừng nâng cao đời sống văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống. Trong ảnh: Quang cảnh buổi Khai mạc Tuần lễ Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2016 

 

Đề xuất