Lá chắn xanh ngăn sóng dữ ở Vàm Rầy-Kiên Giang

Dự án do Tổ chức Phát triển quốc tế Đức (GIZ) thực hiện, với sự tài trợ của Chính phủ Đức và Australia. Bảy loại cây ngập mặn được trồng khác nhau thay vì chỉ cây mắm và đước trước đây đã tạo hàng rào chắn sóng, giữ lại lớp bùn bồi lắng trong mùa mưa. Dự án đã phục hồi được 3 ha rừng ngập mặn, với 500 m chiều dài và 600 m từ đất liền ra biển, hàng chục ha đất nông nghiệp phía sau đê cũng được bảo vệ.
 
 Rừng ngập mặn trồng trước đó để bảo vệ đê biển ở Vàm Rầy đang phát huy hiệu quả. 

 

Làm hàng rào chắn sóng, bên ngoài trồng rừng ngập mặn chống xói lở ở Vàm Rầy. 

 

 Trồng rừng ngập mặn chống xói lở ở Vàm Rầy. 

 

Trồng rừng ngập mặn chống xói lở ở Vàm Rầy. 

 

Hàng rào tràm chắn sóng, bên ngoài trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển

 Đề xuất