Kỹ thuật trồng tỏi

* Thời vụ:

Thời điểm trồng tỏi từ tháng 9 đến tháng 10 và thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 2.

Tưới nước thường xuyên cho đến khi cây tỏi mọc 

* Làm đất, trồng củ:

Tỏi thích hợp trồng ở loại đất thịt nhẹ, tơi xốp, giàu mùn và dễ thoát nước.

Để có đất trồng tỏi, sau khi gặt xong lúa mùa, bà con cần làm kỹ đất và lên luống ngay để tránh mưa.

Cần lên luống rộng từ 1,2 m - 1,5 m, rãnh rộng 0,3 m. Mỗi luống trồng từ 5 đến 6 hàng, mỗi hàng cách nhau 20 cm. Chọn củ tỏi giống chắc, khối lượng từ 12 g đến 15 g, có từ 10 đến 12 nhánh. Mỗi ha cần 1 tấn tỏi giống.

Khoảng cách trồng mỗi nhánh cách nhau 8 cm - 10 cm.

Trồng xong cần phủ một lớp rơm rạ băm ngắn dày 5 cm lên mặt luống để giữ ẩm và hạn chế cỏ mọc.

* Bón phân:

Tỏi thích hợp trồng ở loại đất thịt nhẹ, tơi xốp, giàu mùn và dễ thoát nước 

Mỗi ha tỏi bón 20 tấn phân chuồng, 300 kg đạm urê, 500 kg supe lân và 240 kg kali sunphat. Đất chua cần bón thêm vôi bột. Toàn bộ vôi bột, phân chuồng, lân và 1/3 số đạm kali dùng để bón lót. Rải đều theo hàng và trộn kỹ số đạm và kali còn lại dùng để bón thúc.

* Chăm sóc:

Tưới nước đều đến khi cây mọc. Khi cây có từ 3 đến 4 lá thật thì tưới nước vào rãnh, để nước thấm lên dần. Cả thời gian sinh trưởng tưới 4 - 5 lần. Trước mồi lần tưới rãnh nên kết hợp bón thúc phân hóa học (số đạm và kali còn lại).

Sau khi thu hoạch tỏi, bà con cần giũ sạch đất, phơi nắng rồi để nơi thoáng mát 

* Thu hoạch, để giống:

Sau khi trồng 125 - 130 ngày là có thể thu hoạch tỏi thương phẩm. Củ giống để trên 140 ngày. Chọn những củ đường kính 3,5 cm - 4 cm, có 10 - 12 nhánh, không bị bệnh để riêng, bó thành bó nhỏ treo nơi thoáng mát. 


Đề xuất