Kỹ thuật trồng đậu Cove

1. Giống

– Có 2 giống đậu cô ve: giống hạt đen và giống hạt trắng. Giống hạt đen có khả năng chịu mưa hơn giống hạt trắng.

Đậu đũa có 3 giống: hạt trắng, nâu, đỏ trắng.

– Công ty cung cấp giống: Cty Đông Tây, Cty CP Giống cây trồng Miền Nam, Trang Nông, Đại Địa.

– Lượng hạt giống cho 1ha: 1,5-2 kg.

2. Thời vụ

– Đậu có thể trồng được quanh năm. Vụ Đông Xuân gieo vào tháng 11, 12 dương lịch. Vụ Hè Thu gieo vào tháng 5, 6 dương lịch.

– Vụ trồng tháng 12, 1 dương lịch thường bị ruồi đục lá (sâu vẽ bùa) gây hại nặng, vụ tháng 7, 9 có sâu đục thân phát triển.

Đậu cove

3. Cách gieo

Gieo 2 -3 hạt/ hốc. Sau khi gieo rãi một lớp đất mỏng phía trên, rãi Basudin 10H. Trước khi gieo nên tưới đất trước và sau khi gieo chỉ tưới ít để hạt nẫy mầm, tránh tưới quá nhiều, hạt hút nước nhanh làm rách vỏ hạt, hạt không mọc được.

4. Chuẩn bị đất:

-Có thể trồng được trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất là loại đất thịt pha cát, dễ thoát nước. Đất cần được phơi ải trước khi lên líp.

5. Khoảng cách trồng

– Líp rộng 1,2 m, cao 15 – 20 Cấp mới

– Hàng cách hàng 80 – 100 cm, hốc cách hốc 20 – 25 cm, gieo 20 hạt/hốc.

6. Bón phân (tính cho 1 ha)

– Bón lót: phân chuồng hoai 3 – 4 tấn, Super lân 40 kg, urê 10 kg, KCl 18 kg.

– Bón thúc:

* Lần 1 (12-15 ngày sau gieo): urê 100 kg, KCl 80 kg.

* Lần 2 (khi ra hoa rộ, bắt đầu có trái): urê 150 kg, KCl 80 kg.
Theo: hatgionghanoi.com
 

Đề xuất