Kỹ thuật làm vườn - ao - chuồng

Tận dụng mặt nước ao để thả gia cầm

Sau đây là một số kỹ thuật xây dựng mô hình VAC hiệu quả:

* Xác định kiểu vườn thích hợp với khí hậu, địa hình, địa chất để xây dựng mô hình:

Chọn cây, con giống và xác định thời vụ gieo trồng, chăn nuôi phù hợp. Xây dựng bản đồ thiết kế chi tiết về vườn cây, ao, chuồng.

* Xây dựng hệ thống đường và hàng rào bảo vệ
 
Tùy thuộc vào quy mô vườn, khả năng cơ giới hóa, nhu cầu vận chuyển sản phẩm mà xây dựng hệ thống đường cho thích hợp.

Nếu vườn rộng, có nhu cầu sử dụng cơ giới hóa thì cần có đường đủ lớn để di chuyển máy móc. Hàng rào bảo vệ vườn có thể là cây cối, lưới sắt hoặc xây tường gạch bao quanh.

Hàng rào bảo vệ vườn có thể là cây cối, lưới sắt hoặc xây tường gạch bao quanh


* Đào ao:

Kiểu và dạng ao phụ thuộc vào địa hình và quy mô sản xuất. Có thể là ao đơn hoặc hệ thống ao nối liền nhau như: ao song song, ao xen kẽ giữa các luống.

Nên đào ao sâu từ 1 - 1,5 m, đắp bờ cao, có hệ thống dẫn nước và tưới tiêu. Bờ ao có thể trồng cây, mặt nước thả bèo tây (lục bình), rau muống… Tùy điều kiện và diện tích ao để thả giống cá thích hợp.

* Xây dựng chuồng trại:

Chuồng trại chăn nuôi lợn, trâu, bò, dê… nên đặt cách xa nhà để đảm bảo vệ sinh. Chuồng trại có thể đặt cạnh ao, trên ao hoặc dưới tán cây trong vườn. Thiết kế chuồng trại cần chú ý chỗ ủ phân. Chuồng phải có máng đựng thức ăn, nước uống, kích thước phụ thuộc vào số lượng giống và vật nuôi.

Chuồng nuôi gia súc được xây dựng cạnh ao
 
* Vườn cây:

Phân chia lô thửa và vị trí trồng các loại cây trong vườn. Kết hợp trồng nhiều loại cây theo nhiều tầng, trồng xen, trồng gối để tận dụng chất dinh dưỡng trong đất. Có thể cùng trồng cây ngắn ngày và cây dài ngày để tận dụng độ che phủ cho những cây ưa bóng râm…

Đề xuất