Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019: Hơn 886 nghìn thí sinh đăng ký dự thi

Các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại điểm thi THPT Nho Quan C, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, ngày 27/6/2018. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Giống như các năm trước, số thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội năm nay cao hơn so với số thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên. Cụ thể, có 468.140 em chọn bài thi Khoa học Xã hội, chiếm 52,8%; số thí sinh chọn bài thi Khoa học Tự nhiên là 302.157 em, chiếm 34,8%. Số thí sinh chọn cả 2 bài Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội là 27.165 em, chiếm 3,06%.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cơ bản vẫn giữ ổn định phương thức thi như năm 2018, tuy nhiên có điều chỉnh theo hướng tăng cường sử dụng các thiết bị công nghệ nhằm hạn chế, khắc phục gian lận có thể xảy ra, hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc và kết quả có sự tin cậy. Ví dụ như sử dụng camera giám sát 24/24 giờ đối với nơi bảo quản đề thi, bài thi và địa điểm chấm thi.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động các trường đại học, cao đẳng đến các tỉnh để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình; quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, nhất là đối với thí sinh tự do; thống nhất quy trình, quy cách niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi tại Điểm thi và Hội đồng thi. Bộ sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ; sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm...

Lưu ý với các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, cần gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5.

Các thí sinh sẽ nhận được giấy báo đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia tại các điểm mà thí sinh đăng ký, trước ngày 15/6. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 27/6.
Việt Hà 


Đề xuất