Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Hoàn thành chấm thi, lên điểm trước ngày 20/7

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch các Hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi đúng quy chế, bảo đảm thời gian quy định, nhất là bảo đảm tính khách quan, sự chính xác và công bằng giữa các Hội đồng thi, trong đó lưu ý quy định về công tác chấm thi và công bố kết quả thi. 

Ảnh minh họa- TTXVN


Cụ thể, về chấm thi, Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo trực tiếp việc làm phách và bảo đảm an toàn, bảo mật của số phách; nghiên cứu, thảo luận kỹ về đáp án, hướng dẫn chấm, biểu điểm; thực hiện nghiêm túc quy định chấm chung để thống nhất trong chấm thi. Việc chấm thi được thực hiện theo quy trình chấm hai vòng độc lập và tại 2 phòng chấm riêng biệt; thực hiện đúng quy định về cách ghi điểm và quy điểm; chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi, theo cùng tiến độ chấm của Ban Chấm thi. Các hội đồng thi quán triệt cán bộ chấm thi giữ bí mật, không được cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Chấm thi và nội dung bài làm của thí sinh, ngoài các báo cáo chính thức của Ban Chấm thi. Các Hội đồng thực hiện nghiêm túc quy định về công tác thanh tra, kiểm tra; hoàn thành việc chấm thi và lên điểm trước ngày 20/7.

Để công bố kết quả thi, các Hội đồng thi phải chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là hệ thống máy chủ và đường truyền. Hội đồng cũng cần làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, ưu tiên đường truyền cho việc công bố kết quả thi, bảo đảm không xảy ra nghẽn mạng khi công bố kết quả thi. 

Chậm nhất vào ngày 20/7 dữ liệu kết quả chấm thi của Hội đồng thi phải được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi trung học phổ thông quốc gia. 

Các Hội đồng thi công bố kết quả sau khi đã hoàn thành việc so sánh giữa kết quả thi lưu tại Hội đồng với kết quả thi đã cập nhật vào hệ thống quản lý thi trung học phổ thông quốc gia./. 


Đề xuất