Kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7: Người cựu binh già và "chiếc xe truyền thanh di động"

Bên cạnh các bản tin giao thông, luật giao thông, ông Chiêng còn tuyên truyền về các chính sách, quyết định mới của xã, của huyện. Năm 2012, ông Phạm Ngọc Chiêng được trao tặng danh hiệu "Hiệp sỹ giao thông" và nhiều Giấy khen, Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia...
 Ông Phạm Ngọc Chiêng sưu tầm tài liệu, soạn các bản tin
cho buổi ”phát thanh”.

Ông Phạm Ngọc Chiêng kiểm tra thiết bị chuẩn bị đi tuyên truyền. 

Ông Phạm Ngọc Chiêng tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông
trên các nẻo đường. 


 

 

Đề xuất