Kỷ niệm 40 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác: Bài 3 - Để mãi xứng danh thành phố mang tên Người

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội XII của Đảng được đánh giá thành công rất tốt đẹp. Từ Trung ương đến các địa phương đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương và địa phương với một sinh khí mới. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm cách bứt phá đi lên để làm tốt vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đầu cầu của hội nhập, sớm đưa Thành phố trở thành trung tâm lớn của khu vực. 


Một góc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN


Cụ thể hơn, theo Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, kiên trì thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, vì vậy, trong thời gian sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ môi trường; xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Chia sẻ về các mục tiêu đặt ra, tại Hội thảo Khoa học "Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại" được tổ chức đầu tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận: Mục tiêu lớn, khó khăn thách thức càng nhiều, càng phải thấm nhuần quan điểm “phát huy sức dân, chăm lo cho dân”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Mọi chủ trương, chính sách và giải pháp trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đều phải đem lại ấm no hơn, hạnh phúc nhiều hơn cho nhân dân. Chính điều căn cốt đó là sự kế tục và tiếp tục thực hiện con đường của Bác Hồ kính yêu đã khẳng định và trở thành chân lý. 

Theo ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều điều kiện để phát triển. Để phát huy những điều kiện đó, Thành phố phải tổ chức cho quần chúng nhân dân làm chủ, luật pháp phải tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dân thực hiện quyền đó; tạo điều kiện cho nhân dân làm kinh tế, vì người dân mình rất tích cực, năng động, sáng tạo. Đồng thời, cần có những chính sách để hỗ trợ người dân tiếp cận được nguồn lực xã hội, quốc gia như đất đai, tài chính… để người dân phát huy tốt những phẩm chất đó. 

Ông Phạm Chánh Trực nhấn mạnh, Thành phố phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cả khu vực, xem cả Nam bộ là thị trường của mình, vừa là đầu vào vừa là đầu ra trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh khoa học công nghệ, cung cấp các trang thiết bị, vật tư nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ở các vùng lân cận, đồng thời là thị trường thu gom thành phẩm để tiêu thụ, xuất khẩu. Phải đặt thành phố vào trung tâm, gắn kết với cả vùng để phát triển. 

Chia sẻ về quá trình xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đối chiếu với những việc cụ thể mà chúng ta phải làm là nhanh chóng cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật để giải quyết vấn đề ùn tắc, tai nạn, vấn đề ngập nước, mọi người dân đều được cung cấp điện, nước sạch, được chăm sóc y tế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với xã hội có nhà ở. 

Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố mang tên Bác không có chỗ cho cán bộ dựa vào quyền lực để trục lợi. Thành phố mang tên Bác sẽ chỉ phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa khi chúng ta có đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, những cán bộ luôn cầu thị, biết học hỏi không ngừng, những cán bộ luôn lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt mình vào vị trí của người dân để thấu hiểu, dấn thân vì công việc để tận tụy vò dân mà phục vụ. 

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết X của Thành phố, bà Phạm Phương Thảo cho rằng: Thành phố cần được Trung ương xem xét chấp thuận cơ chế đặc thù phù hợp với quy định của Hiến pháp về chính quyền đô thị, cùng những vấn đề liên quan đến cơ chế vùng Thành phố Hồ Chí Minh và những quy định cụ thể về phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm để có thể huy động nguồn lực tốt hơn cho sự phát triển. 

Diện mạo mới Thành phố mang tên Bác. Ảnh: TTXVN


Về phần mình, Thành phố cần làm tốt hơn công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị, theo hướng hiện đại, đảm bảo môi trường sống tốt. Chủ động triển khai các đô thị vệ tinh một cách bài bản, xem người dân có đất là nhà đầu tư tiềm tàng, cụ thể như rút kinh nghiệm về sự chậm trễ và tốn kém trong triển khai xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm vừa qua, cũng như tình trạng quản lý lỏng lẻo để phát triển tự phát ở nhiều nơi trong Thành phố. Trong quá trình phát triển có quan tâm bảo tồn và phát huy di sản, cốt cách văn hóa của Thành phố. Theo bà Phạm Phương Thảo, c ần sớm cụ thể hóa các tiêu chí về Thành phố có chất lượng sống tốt, các chỉ số cần phải phấn đấu, các giải pháp cần triển khai với bước đi phù hợp để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động từ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân. Từ đó sẽ góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người. 

Về những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng: Giải pháp quan trọng là phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm tình hình, tâm tư của cán bộ, đảng viên, nhân dân và tâm trạng xã hội để làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, của cán bộ, đảng viên, không để phát sinh bất kỳ điểm nóng trên địa bàn thành phố, chăm lo tốt nhất đời sống nhân dân. 
Để mãi xứng đáng với vinh dự thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Anh hùng, Đảng bộ và nhân dân thành phố nguyện đi theo Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội./. 


Đề xuất