Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Dương Trí - TTXVN

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; lãnh đạo tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 
 
Ðọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ôn lại quá trình thành lập, truyền thống xây dựng và phát triển của tỉnh. Theo đó, Bắc Giang là vùng đất cổ có lịch sử hào hùng gắn liền với sự phát triển của dân tộc, của đất nước. Ngày 10/10/1895, tỉnh Bắc Ninh cũ được chia tách làm hai và tỉnh Bắc Giang được thành lập từ đó. Bắc Giang nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, là phên dậu trọng yếu của đất nước, nơi diễn ra nhiều chiến sự ác liệt chống các thế lực phản động và ngoại bang xâm lược. Trong thời gian từ năm 1939 đến năm 1945, Trung ương chọn Hiệp Hòa của Bắc Giang cùng với Phú Bình, Phổ Yên (Thái Nguyên) để xây dựng An toàn khu II và tổ chức nhiều hội nghị quan trọng. Bắc Giang cũng là một trong những tỉnh tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công sớm nhất toàn quốc, góp phần đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam. 

Chương trình nghệ thuật "Hào khí Xương Giang" chào mừng buổi lễ.
Ảnh Dương Trí - TTXVN

 Từ khi tỉnh Bắc Giang được tái lập (năm 1997) đến nay, kinh tế-xã hội của tỉnh có bước phát triển rõ nét: tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên, nhân lực được khơi dậy và phát huy hiệu quả, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GDP) bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 9,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp). Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt trên 2,6 tỷ USD. Kết cấu hạ tầng được cải tạo, nâng cấp. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một nâng cao. 
 
Phát biểu tại buổi lễ, biểu dương những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bắc Giang cần tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đưa tỉnh nhà tiến nhanh, vững chắc hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy mạnh, nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực trong phát triển. 
 
Phó Thủ tướng nêu rõ, Bắc Giang cần khai thác lợi thế của địa phương, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo lao động; thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị. Nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Bắc Giang chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước. 
 
Phó Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu, rộng, Bắc Giang cần nhận thức những thời cơ, thách thức, tiềm năng và thế mạnh để phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày một giàu đẹp, hoàn thành vược mức chỉ tiêu Đại hội đề ra./. 

Đề xuất