Kon Tum hỗ trợ đất cho người nghèo

Vùng đất sản xuất cấp cho người dân ở xã Đắk Long, huyện Đắk Hà

Anh A Thuận (phía ngoài, bên phải) ở làng Long Loi, thị trấn Đắk Hà chăm sóc cà phê trên rẫy được cấp

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo, hộ nghèo, phấn đấu hết năm 2015 giải quyết được 70% số hộ thiếu đất ở, đất sản xuất.

Đồng bào xây dựng nhà ở kiên cố trên phần đất được cấp

Hệ thống điện, đường giao thông được xây dựng khá đồng bộ tại nơi ở mới của đồng bào

Tỉnh cũng đã có giải pháp thay thế cấp đất sản xuất cho hộ gia đình bằng việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng và phát triển rừng; hỗ trợ phát triển chăn nuôi, đào tạo và chuyển đổi nghề; thực hiện hỗ trợ đất sản xuất gắn với quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp đồng bào sản xuất ổn định lâu dài…


Đề xuất