Kon Tum đảm bảo nước sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào

Để đảm bảo an toàn cho  các  công  trình thủy  lợi,  Kon  Tum đã  chủ  động  duy  tu, bảo  dưỡng,  sữa  chữa thường xuyên các công trình  thuỷ  lợi;  xây dựng  quy  trình  vận hành điều tiết nước cho 11 hồ có dung tích lớn; lập  phương  án  chống lũ đảm bảo an toàn đối với  hồ  chứa  nước  Đăk Uy ở huyện Đăk Hà; tổ chức nạo vét kênh mương ở các đập dâng... 
 
Tỉnh Kon Tum hiện có 524 công trình thủy lợi lớn nhỏ


Tỉnh  cũng  đầu  tư xây  dựng  các  công trình  cấp  nước  bền vững, ít chịu tác động của  khí  hậu;  khuyến khích  các  thành  phần kinh tế  đầu  tư  xây dựng  các  công  trình cấp  nước  sinh  hoạt nông  thôn;  đẩy  mạnh công  tác  quản  lý,  vận hành và bảo dưỡng các công trình  cấp  nước tập  trung;  vận  động người dân quản lý, bảo vệ  các  công  trình  cấp nước và sử dụng nước tiết kiệm…
 

Kênh dẫn nước 1 của đập Đăk Toa, huyện Kon Rẫy

Đưa nước vào hệ thống kênh mương nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp

Bộ đội cùng đồng bào các dân tộc nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp ở huyện Đăk Tô

 

Nước về với đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kon Tum

Bộ đội giúp dân nạo vét kênh mương

 

Công trình thủy lợi Kon Zu, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy

Công trình nước tự chảy ở xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi do Đồn Biên phòng Đăk Xú và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng


 

 

Đề xuất