Kinh nghiệm trồng ngô đông trên đất ruộng 2 vụ lúa

Lượng giống cần gieo cho 1 sào (360 m2) từ 0,7 - 1 kg

* Thời vụ - giống:
 
- Thời vụ trồng ngô đông trên đất 2 vụ lúa từ cuối tháng 8 đến ngày 25/9. Đối với ngô trồng bằng bầu, gieo hạt vào bầu trước ngày 25/9 và đưa bầu ra ruộng trước ngày 05/10.
- Nên sử dụng các giống ngô có thời gian sinh trưởng từ 100
- 110 ngày, có bộ rễ khỏe, năng suất cao, khả năng chịu hạn, lạnh…
- Lượng giống cần gieo cho 1 sào (360 m2) từ 0,7 - 1 kg. Phơi lại hạt giống dưới nắng nhẹ 2 - 3 giờ trước khi gieo 1 - 2 ngày.
 
Ngô vụ đông thường bị sâu ăn lá, sâu đục thân, cần thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý

* Làm đất:

 
Sau khi thu hoạch lúa mùa sớm, tiến hành tháo cạn nước và cày lên luống (liếp) rộng 1,1 m, rãnh luống 0,3 m. Trên luống tạo 2 hàng với khoảng cách hàng cách hàng 70 cm, cây cách cây 30 cm. Trồng ngô đông trên đất 2 lúa nhất thiết phải làm bầu.

* Làm bầu:
 
+ Nguyên liệu: Dùng 3 chậu bùn ao + 2 kg phân chuồng hoai mục + 0,2 kg super lân trộn rải đều trên 1 m2 mặt luống, tạo thành lớp bùn dày 5 - 6 cm. Khi bùn se mặt, dùng dao rạch thành ô vuông với kích thước 6 cm x 6 cm (rạch sâu 1/3 - 1/2 bầu).
+ Ngâm ủ hạt và tra hạt vào bầu: Khi bắt đầu lấy bùn làm bầu, tiến hành ngâm hạt trong nước sạch 12 giờ, vớt hạt,
rửa sạch nước chua, đem ủ 12 giờ. Hạt nứt nanh thì đem gieo hạt vào bầu. Thời gian cây ngô sống trong bầu từ 5 - 7 ngày.
 
 
Nên thu hoạch ngô vào những ngày trời khô ráo, có nắng

* Cách trồng:
 
- Cuốc hốc theo 2 hàng trên luống, bón đủ phân lót và tiến hành đặt bầu. Xoay hướng lá cây ngô song song với nhau và chếch mặt luống một góc 45 độ để cây tận dụng ánh sáng, dùng đất lấp kín chỗ tiếp xúc giữa bầu và mặt luống để tránh đọng nước ở gốc.
- Lượng phân bón cho 1 sào (360 m2): phân chuồng hoai mục từ 300 - 500 kg, urê 9 - 12 kg, kali 4 - 6 kg, lân 15 kg.

* Thu hoạch:
 
Thu hoạch ngô vào những ngày trời khô ráo, có nắng.


Đề xuất