Kiên quyết xử lý nghiêm việc người dân tự phát đưa nước mặn vào vùng quy hoạch ngọt hóa để nuôi tôm

UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu UBND các huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau chỉ đạo chính quyền cơ sở và các đơn vị chức năng nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý đưa nước mặn vào vùng quy hoạch ngọt hóa, đất lâm nghiệp và đất sản xuất 2 vụ lúa đề nuôi tôm.
 
 Một hộ dân ở huyện Trần Văn Thời tự ý đưa cơ giới vào cải tạo đất để làm ao đưa nước mặn vào nuôi tôm. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN

 

 Nhiều hộ dân ở Cà Mau đã phá đập hoặc sử dụng máy bơm tự ý đưa nước mặn từ sông vào đồng ruộng để nuôi tôm, khiến cho tình trạng xâm nhập mặn ở vùng quy hoạch ngọt hóa ngày càng nghiêm trọng. Anh: Kim Há-TTXVN

 

 Đề xuất