Kiên Giang quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc Khmer

Đảng bộ xã Thổ Sơn luôn xác định phát triển đảng viên người Khmer là nhiệm vụ góp phần nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở. Căn cứ tình hình thực tế các ấp, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển đảng viên người dân tộc Khmer. Nghị quyết được triển khai, cụ thể hóa đến từng chi bộ ấp, các chi ủy tích cực phối hợp với các đoàn thể vận động, phát hiện đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thổ Sơn cho biết, song song với phát triển kinh tế, Đảng ủy xã chú trọng tạo nguồn đảng viên người Khmer, tập trung vào đối tượng tiêu biểu trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Qua đó, tổ chức đoàn thể lựa chọn được nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú người Khmer giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp. Nhờ vậy, đến nay, trong tổng số 237 đảng viên của toàn Đảng bộ có 52 đảng viên là người Khmer. Đặc biệt, ngoài đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, còn có các đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó trưởng Công an xã và 6/6 ấp đều có đảng viên là người Khmer.

Nét nổi bật trong công tác phát triển đảng viên ở Thổ Sơn những năm gần đây là số đảng viên người Khmer được kết nạp năm sau cao hơn năm trước. Các đảng viên sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần tiền phong, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Chị Danh Thị Kim Tươi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thổ Sơn là đảng viên người Khmer. Là đảng viên người  dân tộc thiểu số nên chị Tươi có điều kiện tiếp xúc, giúp đỡ nhân dân, nhất là phụ nữ người Khmer tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất, xóa đói giảm nghèo… Ngoài ra, chị còn tích cực hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước để nhân dân cùng nhau ra sức lao động, sản xuất, phát triển quê hương.

Phó Bí thư Chi bộ ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn Danh Hưởng cho biết, người Khmer sinh sống trên địa bàn chiếm trên 80%. Vì vậy, việc quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc, nhất là các chức danh ấp rất cần thiết. Hiện nay, 6 chức danh ấp đều là đảng viên, trong đó 5 đồng chí người Khmer. Các đảng viên người dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện nếp sống văn minh, phát triển kinh tế...

Nhờ vậy, đến nay, 100% số hộ trong ấp có phương tiện nghe nhìn, 100% số hộ có phương tiện đi lại, trong đó trên 95% số hộ có xe gắn máy. Hàng năm, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp của 3 cấp đạt trên 98%.

Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên là người Khmer năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Năm 2017, Đảng bộ xã Thổ Sơn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; trong đó, 15/15 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.
Lê Sen
 

Đề xuất