Kiên Giang phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới

Trước mắt, trong năm 2018, tỉnh Kiên Giang tập trung củng cố lại 14 hợp tác xã về phương án sản xuất kinh doanh của từng hợp tác xã; hỗ trợ doanh nghiệp gắn kết với hợp tác xã trong xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; hoàn thiện mô hình thí điểm hợp tác xã nông nghiệp triển khai nhân rộng và phát triển quy mô hợp tác xã.
Xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thăm cánh đồng trồng giống lúa Nhật. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Trong 2 năm (2019 - 2020) tiếp theo, hoàn thiện mô hình thí điểm hợp tác xã nông nghiệp trong từng lĩnh vực, triển khai thực hiện nhân rộng và phát triển quy mô hợp tác xã phù hợp nhu cầu sản xuất.
  
Tiến sĩ Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, việc đầu tư phát triển hợp tác xã kiểu mới nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng bản chất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; phát triển các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, giá trị hợp tác và những quy định của pháp luật nhằm nâng cao tỷ lệ hợp tác xã khá, giỏi. Đồng thời, giảm nghèo, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng lớn, thành viên nông dân và dân cư địa phương”.
  
Theo đó, tỉnh mở rộng phạm vi liên kết theo chuỗi giá trị bền vững giữa các hợp tác xã gắn kết với doanh nghiệp đầu vào, đầu ra có thế mạnh về tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, phát triển nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, từng bước nâng thành hợp tác xã quy mô lớn, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng các hợp tác xã gắn liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm.
  
Tỉnh Kiên Giang đang phấn đấu có 90% hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm đạt loại khá trở lên; thành lập mới 1 - 2 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

Đến năm 2020, có 100% cán bộ quản lý hợp tác xã tham gia thí điểm được đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức về hợp tác xã và điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tổng kinh phí thực hiện phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới này hơn 65 tỷ đồng./.
 Lê Huy Hải

Đề xuất