Kiên Giang kêu gọi đầu tư nhiều dự án trong năm 2018


 Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng giới thiệu tổng quan về tỉnh Kiên Giang với những tiềm năng, thế mạnh kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, khoáng sản, du lịch,… Tỉnh tập trung thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị, doanh nghiệp ký kết biên bản hợp tác đầu tư tại diễn đàn.
Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Theo đó, các lĩnh vực kêu gọi đầu tư gồm: 14 dự án du lịch với tổng vốn hơn 4.170 tỷ đồng; 7 dự án thương mại hơn 470 tỷ đồng; 6 dự án môi trường khoảng 4.470 tỷ đồng; 8 dự án nuôi trồng và chế biến nông - thủy sản ước 920 tỷ đồng; 18 dự án công nghiệp với tổng vốn 1.450 tỷ đồng; 9 dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cần n 6.350 tỷ đồng; 6 dự án nhà ở và phát triển đô thị với 1.750 tỷ đồng. 

 Các ban ngành chức năng của tỉnh Kiên Giang trao đổi với các đơn vị, doanh nghiệp tại diễn đàn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Trong số này, tỉnh Kiên Giang đặc biệt ưu tiên các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao; nuôi trồng và chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng; công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ; thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; lắp ráp điện tử, may mặc, giày da; sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; khu đô thị, du lịch; nhà máy xử lý rác thải, nước thải…

Cũng tại diễn đàn này, lãnh đạo các sở, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang có liên quan lĩnh vực kêu gọi đầu tư đối thoại trực tiếp với một số nhà đầu tư, doanh nghiệp về cơ hội cũng như giải đáp thắc mắc, cơ chế chính sách… Các doanh nghiệp đã ký cam kết với tỉnh Kiên Giang 8 dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường…

 Các ban ngành chức năng của tỉnh Kiên Giang trao đổi với các đơn vị, doanh nghiệp tại diễn đàn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Cụ thể là Công ty TNHH Năng lượng tái sinh Trác Việt (Châu Á) đầu tư dự án điện gió tại huyện Kiên Lương với vốn đầu tư 2.760 tỷ đồng; Công ty ION Exchange (Ấn Độ) đầu tư 3 dự án gồm: Hồ chứa nước Cửa Cạn (Phú Quốc) với số vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng; xử lý nước thải Phú Quốc có vốn đầu tư 2.690 tỷ đồng và hệ thống xử lý nước thải thành phố Rạch Giá khoảng 900 tỷ đồng…

Các đơn vị, doanh nghiệp ký kết biên bản hợp tác đầu tư tại diễn đàn.
Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng khẳng định, Kiên Giang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai. Với phương châm “Tiềm năng, thế mạnh kinh tế Kiên Giang là cơ hội của doanh nghiệp”, tỉnh cam kết sẽ luôn nhất quán là doanh nghiệp ở đâu có khó khăn thì ở đó sẽ có mặt của ngành chức năng và chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Lê Huy Hải


Đề xuất