Kiên Giang đào tạo nghề cho hơn 10.880 lao động nông thôn

Bà Huỳnh Kim Lam (bên phải) chủ Doanh nghiệp tư nhân Kim Lam hướng dẫn công nhân đan lục bình. Ảnh :hoinongdan.org.vn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên tập trung đào tạo các nghề chế biến, nuôi trồng thủy sản phục vụ các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn; đào tạo các nghề sửa chữa máy tàu thủy, nhân lực phục vụ đánh bắt hải sản xa bờ; trồng trọt, chăn nuôi thú y, phục vụ phát triển kinh tế hộ.

Tiểu vùng Tây sông Hậu đào tạo nghề chế biến thủy sản, các ngành nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động cho Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Khu cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành), Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam (Gò Quao); đào tạo các nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt, chăn nuôi gia súc - gia cầm, trồng cây ăn quả, trồng lúa chất lượng cao.

Đối với Tiểu vùng U Minh Thượng, đào tạo các nghề gắn liền với các khu cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Xẻo Nhàu (An Minh), trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, các mô hình tôm - lúa, lúa - cua, lúa - cá, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản nước mặn - nước lợ, chăn nuôi gia súc - gia cầm.

Tiểu vùng biển đảo tập trung đào tạo các nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn, thuyền trưởng - máy trưởng, thủy thủ tàu cá - tàu biển, nhân lực phục vụ đánh bắt hải sản xa bờ, trồng trọt, chăn nuôi… nhằm phục vụ nguồn nhân lực phát triển kinh tế biển đảo và phát triển hai huyện đảo là Phú Quốc, Kiên Hải và một số xã đảo của huyện Kiên Lương, thành phố Hà Tiên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn nhấn mạnh: Để đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; chú trọng việc sau khi học nghề tạo điều kiện phát triển sản xuất, có việc làm trong các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình, ngành nghề đào tạo sát hợp với thực tế các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của địa phương, đáp ứng sự thay đổi, tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện máy móc, thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề hiệu quả; hỗ trợ lao động nông thôn khi học nghề. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch phát triển, chú trọng vào 4 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh là Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu, U Minh Thượng và vùng biển đảo để tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi học nghề.

Lê Huy Hải


Đề xuất