Kiên Giang chú trọng đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cùng với đó, chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cũng được tỉnh chú trọng, quan tâm đầu tư hệ thống trường lớp, cơ sở đào tạo nghề bố trí ở những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để tạo điều kiện cho con em học nghề thuận tiện.
 
 Hướng dẫn học viên thực hành trên máy vi tính tại Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang

Thực hành kỹ thuật cơ khí của sinh viên Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang.

Một giờ thực hành kỹ thuật xây dựng của sinh viên
Nhờ học nghề, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có việc làm

Hằng năm tỉnh Kiên Giang có hơn 4.600 người là đồng bào dân tộc thiểu số được học nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp nghề

 


Đề xuất