Kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Khu nuôi cá lồng của một hộ dân trên vịnh Bến Bèo trên đảo Cát Bà.
Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động cơ sở, người nuôi ký cam kết không sử dụng chất cấm, kháng sinh nguyên liệu; không lạm dụng thuốc thú y và chất xử lý cải tạo môi trường. Đồng thời, vận động các cơ sở kinh doanh thuốc thú y ký cam kết không bán chất cấm, kháng sinh nguyên liệu, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục cho phép lưu hành cho các cơ sở, người nuôi thủy sản.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường và các cơ sở, người nuôi thủy sản có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp phát hiện vi phạm về sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường không nằm trong danh mục cho phép lưu hành tại Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu Tổng cục Thủy sản hướng dẫn các cơ sở nuôi về quy trình sản xuất an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường như VietGAP, MSC, GlobalGAP... kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở nuôi. Cục Thú y hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở nuôi lạm dụng hóa chất, kháng sinh./.

Thành Trung 
 

Đề xuất