Kiểm lâm Ea Sô, Đắk Lắk tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng

Xe máy độ chế để vận chuyển gỗ của lâm tặc bị lực lượng chức năng thu giữ.

Lực lượng kiểm lâm kiểm đếm số khối lượng gỗ giáng hương bị thu giữ. 

Lực lượng kiểm lâm kiểm đếm số khối lượng gỗ giáng hương bị thu giữ

Lực lượng kiểm lâm tuần tra khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Gia Lai.

Lực lượng kiểm lâm tuần trên đường tuần rừng

 
Đề xuất