Khu di tích lịch sử quốc gia bến Âu Lâu xuống cấp trầm trọng

Tượng đài bến Âu Lâu - biểu tượng quyết thắng của quân và dân
Yên Bái trong kháng chiến chống Pháp. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Trước thực trạng trên, tỉnh Yên Bái có chủ trương triển khai Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia bến Âu Lâu gắn với chỉnh trang đô thị. Để Dự án phát huy hiệu quả, UBND tỉnh Yên Bái đã làm việc với các cơ quan, địa phương, đơn vị về việc rà soát, xây dựng phương án mở rộng không gian Di tích lịch sử quốc gia bến Âu Lâu và giao cho UBND thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm nghiên cứu chuyên sâu về bến Âu Lâu như: cách thức, kết quả hoạt động, tình tiết lịch sử của bến phà; con người lịch sử... Các sở, ngành phối hợp với UBND thành phố Yên Bái xây dựng dự án, ý tưởng trong việc tu bổ, tôn tạo di tích bến Âu Lâu đảm bảo yêu cầu, theo thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan.

Di tích bến Âu Lâu (bến phà Âu Lâu) nằm ở đôi bờ sông Hồng thuộc tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc và thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái (Yên Bái), trên tuyến đường giao thông huyết mạch, cửa ngõ phía Tây Bắc của Tổ quốc. Bến Âu Lâu là địa danh in dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong Chiến thắng lịch sử Điện Biên chấn động địa cầu và trong chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Di tích bến Âu Lâu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 3027/QĐ-BVHTTDL ngày 7/8/2012./.
 
Đức Tưởng

Đề xuất