Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen - khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam

Tháng 11/2015, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được công nhận là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam và thứ 2.227 của thế giới.

Đa dạng động vật có xương sống đang sinh sống tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. 

 

 “Gà nước” một trong nhiều loài chim quý đang sinh sống tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. 

 

Hàng chục ngàn loài chim di trú đang sinh sống tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen.

 

 

 

Hàng chục ngàn loài chim di trú đang sinh sống tại đây

 

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, huyện Tân Hưng (Long An) có 140 loài chim; trong đó có nhiều loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ như: sếu đầu đỏ, điên điển, quắm đen, cò ốc...

 

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được công nhận là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam 

 

Rừng ngập nước tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. 

 Đề xuất