Không in tiền mệnh giá nhỏ - tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

Theo tính toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng nếu tiếp tục không đưa tiền mới từ 5.000đ trở xuống vào lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2015 . Đề xuất