Khởi sắc trên cao nguyên Di Linh


Mở rộng diện tích chè chất lượng cao

Chuyển đổi giống cà phê năng suất thấp sang trồng cà phê cao sản

Hiện nay, Di Linh là địa bàn trọng điểm trồng cà phê của tỉnh với diện tích trên 41.500 ha, sản lượng bình quân đạt 100.000 tấn/năm. Huyện đang tập trung đẩy mạnh việc ghép cải tạo và trồng tái canh cây cà phê, chuyển đổi dần sang giống mới cho năng suất cao hơn. Ngoài cây cà phê, huyện còn tích cực vận động đồng bào chuyển đổi diện tích chè hạt, già cỗi, năng suất thấp sang trồng các giống chè cành, chè giống Đài Loan chất lượng cao hơn.

Được mùa cà phê ở Di Linh

Nông thôn ở Di linh ngày càng giàu có

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Các hộ nghèo, cận nghèo được ưu tiên vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm xuống 7,73%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc còn 13,5%.


Đề xuất