Khởi sắc ở vùng bãi ngang ven biển Bạc Liêu

Được sự  hỗ  trợ,  đầu  tư  của Nhà  nước,  vùng  đất sông  ngòi  chằng  chịt, cách trở đò ngang này đã thực sự đổi thay.
 
Diện mạo nông thôn xã điền Hải (huyện đông Hải) khởi sắc nhờ các dự án đầu tư thuộc chương trình bãi ngang ven biển

Với gần 170 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau, tỉnh đã ưu tiên xây  dựng  nhiều  công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường  học,  hỗ  trợ tín  dụng,  dạy  nghề…, tạo  chuyển  biến  tích cực  trên  các  lĩnh  vực kinh tế - xã hội của 8 xã bãi ngang, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm.

Khu tái định cư dành cho đồng bào sinh sống ở ven rừng thuộc xã Long điền đông (huyện đông Hải)

Vườn ươm cây giống phục vụ trồng rừng ở bãi bồi ven biển thuộc vùng bãi ngang tỉnh Bạc Liêu

Thu hoạch tôm ở xã điền Hải (huyện Đông Hải)
 

Nhiều chính sách ưu tiên cho học sinh ở vùng bãi ngang ven biển Bạc Liêu đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

Nghề nuôi hào, hướng đi mới mang lại nguồn thu nhập cao cho đồng bào ở xã vĩnh Hậu a(huyện Hòa Bình)

Diêm dân xã Long điền Tây (huyện đông Hải) sản xuất muối trên đồng muối ấp Diêm điền

Gia đình anh Nguyễn Thành Công ở ấp 13, xã vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) phát triển nghề nuôi dê, cho thu nhập bình quân 70 triệu đồng/năm


Đề xuất