Khoá tu “Xuất gia gieo duyên và báo hiếu cha mẹ” cho con em đồng bào dân tộc Khmer

Để khuyến khích các em học tập tốt, nhà chùa đã hỗ trợ toàn bộ chi phí như: vở, bút, ăn ở và có phần thưởng cho học sinh sau khi kết thúc khoá học.

Đây là năm đầu tiên chùa Seryvonsa tổ chức khoá học nhưng đã có có hơn 100 học viên độ tuổi từ 9 đến 18 tham gia, chủ yếu là học viên trong tỉnh Bình Phước; ngoài ra còn có một số đến từ Bình Dương, các tỉnh miền Tây...

Một số hình ảnh: Quang cảnh khóa học “Xuất gia gieo duyên và báo hiếu cha mẹ”
 
 
 
 
 
 
 

K Gửi H


Đề xuất