Khảo sát việc thực hiện một số quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại Đắk Nông

Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đắk Nông. Nguồn ảnh: daibieunhandan.vn

Theo đánh giá, từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai thi hành các luật này trong thực tiễn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đó là, mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở các cấp, địa phương đều giống nhau nhưng khi áp dụng cho các đơn vị hành chính - lãnh thổ rất khác nhau (miền núi, đồng bằng…) nên gây khó khăn cho hoạt động, chưa phát huy được thế mạnh của từng vùng, miền.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ mô hình tổ chức chính quyền tại địa phương; việc điều động công chức cấp xã; thực trạng đội ngũ công chức công tác trong ngành Y tế, Giáo dục của tỉnh Đắk Nông; về các chính sách thu hút nhân tài, nhân lực có trình độ chuyên môn cao; kết quả nổi bật, hạn chế trong thực hiện tinh giản biên chế của địa phương thời gian qua…

Tỉnh Đắk Nông có nhiều kiến nghị bổ sung, điều chỉnh đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể, đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tỉnh kiến nghị bổ sung quy định phân tổ đại biểu HĐND cấp xã để triển khai thực hiện công việc, nhiệm vụ thuận lợi hơn; cần quy định về thẩm quyền, trình tự quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh. Tỉnh kiến nghị tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND xã (giữ nguyên biên chế của cơ quan đơn vị) đối với cấp huyện loại II (quy định hiện nay không quá 2 Phó Chủ tịch) và cấp xã loại II (quy định hiện nay không quá 1 Phó Chủ tịch) để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Đối với thực hiện Luật Cán bộ, công chức, tỉnh kiến nghị thống nhất tên gọi cho từng vị trí việc làm, khung năng lực, cơ cấu ngạch công chức và biên chế tương đương từng vị trí việc làm trên toàn quốc để địa phương có cơ sở giao biên chế phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Đối với các tỉnh nên dựa vào các yếu tố như: dân số, diện tích, đồng bằng, miền núi… hoặc được giao thêm nhiệm vụ mới, lấy đó làm tiêu chí, cơ sở để bổ sung thêm một số vị trí việc làm hoặc biên chế phù hợp...

Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, những kiến nghị của UBND tỉnh Đắk Nông tại buổi làm việc rất thiết thực. Ủy ban Pháp luật sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội nghiên cứu trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện các dự án luật thời gian tới nhằm có sự chỉnh sửa phù hợp, theo tính chất đặc thù của từng vùng miền, địa phương.
Hưng Thịnh
 

Đề xuất