Khảo sát trực tuyến, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Cuộc khảo sát trực tuyến này nhằm thu thập các thông tin như: Lấy ý kiến về lựa chọn các phương án sửa đổi, bổ sung các chính sách; xác định tác động (dự kiến) của các phương án sửa đổi, bổ sung các chính sách.

Sáng 9/11/2017, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV họp phiên toàn thể thảo luận về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Vì những thay đổi trong Bộ luật Lao động tác động đến quyền của tất cả lao động ở Việt Nam, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam kêu gọi sự tham gia của tất cả lao động ở Việt Nam trên 15 tuổi, ở các giới tham gia khảo sát tại đường link: https://goo.gl/forms/i1C4NmpjlxXdn5gs1. Thời gian tiến hành khảo sát: Từ ngày 8- 22/12/2017.

Toàn bộ thông tin thu thập được trong cuộc khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tham mưu cho Chính Phủ Việt Nam trong quá trình thực hiện sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động trong thời gian tới.

Việc sửa đổi Bộ luật Lao động mang đến một cơ hội để tăng cường khung pháp lý nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và thu hẹp khoảng cách. Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam hỗ trợ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành đánh giá tác động giới của những đề xuất chính sách liên quan đến Bộ luật Lao động nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi, với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc.
TTXVN 

Đề xuất