Khánh thành Nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn 2

Trang tin điện tử tổng hợp Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Lễ khánh thành Nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn 2:

Cắt băng khánh thành  Nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn 2.  Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN


Các đại biểu tham quan Nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn 2. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Đề xuất