Khánh thành cầu An Đông bắc qua sông Dinh

Cầu An Đông có tổng chiều dài 3.450 m; trong đó phần cầu dài 1.018 m, tổng mức đầu tư hơn 1.327 tỷ đồng, do nhà thầu Hyundai Hàn Quốc thực hiện. Đây là công trình kiên cố, hiện đại, là điểm nhấn quan trọng tạo mỹ quan đô thị và góp phần phát triển kinh tế - xã hội các vùng ven biển của Ninh Thuận

Cầu An Đông trong ngày khánh thành

 


Đề xuất