Khánh thành Bảo tàng vũ khí cổ thế giới tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Đây là bảo tàng vũ khí cổ tư nhân do ông Robert Taylor làm chủ, với hơn 2.000 hiện vật gồm: súng, gươm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, quân trang, quân phục…của quân đội Anh, Pháp, Đức, Nga, Hà Lan,… có niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX. Bảo tàng mở cửa đón khách từ 8-18 giờ hàng ngày, phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu.
 
 Khách tham quan triển lãm trong ngày khai trương. 

 

 


Bảo tàng có hơn 2.000 hiện vật gồm: súng, gươm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, quân trang, quân phục…của quân đội Anh, Pháp, Đức, Nga, Hà Lan,… có niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX. 

 

 Ông Robert Taylor phát biểu tại lễ khánh thành Bảo tàng. 

 Đề xuất