Khánh Hòa ưu tiên giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường là người dân tộc thiểu số

Khánh Vĩnh là một trong hai huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa với số dân gần 40 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 73%. Theo thông tin từ UBND huyện miền núi Khánh Vĩnh, qua rà soát, thống kê, huyện còn khoảng 200 sinh viên không thuộc hệ cử tuyển, tốt nghiệp ra trường nhưng chưa có việc làm, trong đó có 140 sinh viên là người dân tộc thiểu số.

Đối với các sinh viên là người huyện Khánh Vĩnh nói chung, người đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, tỉnh Khánh Hòa và huyện Khánh Vĩnh luôn quan tâm hỗ trợ tạo việc làm thông qua các chính sách như: hỗ trợ vay vốn đi xuất khẩu lao động, hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, hỗ trợ thông tin thị trường lao động và tư vấn giới thiệu việc làm thông qua việc cung cấp bản tin thị trường lao động đến các xã hàng quý và hoạt động của mạng lưới cộng tác viên tư vấn, giới thiệu việc làm cấp xã. Tuy nhiên, tỉnh mới giải quyết được một phần việc làm đối với các sinh viên có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Số còn lại do không có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp nên chưa có việc làm.

Với các sinh viên cử tuyển, theo báo cáo của UBND huyện Khánh Vĩnh, gần đây, huyện đã bố trí công tác cho 10 sinh viên sau khi tốt nghiệp công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Số sinh viên cử tuyển còn lại chưa ra trường là 13 em.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa), trong quý II/2019, hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 3.500 lao động, trong đó trình độ đại học chiếm gần 8%, trình độ cao đẳng tương đương 14,6%. Trung tâm tiếp nhận gần 1.300 người lao động đăng ký có nhu cầu tìm việc làm. Dự báo trong quý III, nhu cầu nhân lực trên địa bàn tỉnh cần khoảng 2.900 lao động; tập trung chủ yếu ở các ngành: kinh doanh - thương mại, du lịch - nhà hàng - khách sạn, dệt may - da giày, chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm.
Tiên Minh
 

Đề xuất