Khánh Hòa sản xuất thành công giống nhân tạo điệp seo và chuyển giao cho người dân​

Đề tài do Thạc sĩ Phan Thị Thương Huyền (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III) làm chủ nhiệm. Sau thời gian triển khai, Thạc sĩ Huyền cùng các cộng sự đã xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo điệp seo; chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo điệp seo cho 5 cơ sở sản xuất và nhân giống được 28.200 con, kích cỡ từ 10 - 15mm.

Đồng thời nhóm thực hiện đề tài còn thử nghiệm 2 mô hình nuôi thương phẩm điệp seo tại vùng biển thuộc xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh), thu hoạch được trên 100 kg điệp seo thương phẩm.

Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học – Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, nhóm thực hiện đề tài đã giải quyết được vấn đề khó khăn về sản xuất con giống điệp seo bởi đây là đối tượng nuôi mới, không có khả năng đáp ứng từ nguồn giống tự nhiên.

Tuy nhiên để nhân rộng quy trình cho người dân cần có thay đổi về yếu tố kích thước con giống, môi trường nuôi, chăm sóc,  nhất là việc chuyển giao kỹ thuật quy trình sản xuất giống, quy trình nuôi, mới có thể đạt hiệu quả cao.

Điệp seo là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, có giá trị kinh tế cao, giá bán trung bình từ 450.000 – 600.000 đồng/kg. Những năm gần đây do việc khai thác không hợp lý nên nguồn lợi điệp seo trong tự nhiên mất dần khả năng tự tái tạo và phục hồi mật độ quần thể. Do đó vấn đề nuôi điệp seo từ con giống nhân tạo là hướng đi mới nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi, tăng thu nhập cho ngư dân.
Nguyễn Dũng
 

Tin liên quan

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi sá sùng thương phẩm tại Khánh Hòa

Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa nghiệm thu và công nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa”, do Thạc sĩ Nguyễn Khánh Nam, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa làm chủ nhiệm.Đề xuất