Khánh Hòa: Nâng cấp và đóng mới nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ

Một chiếc tàu cá ở Nha Trang vừa được hạ thủy, chuẩn bị tham gia đội tàu đánh bắt xa bờ. Chiếc tàu cá đầu tiên ở Khánh Hòa đóng mới theo nghị định này vừa được hạ thủy. Đó là tàu vỏ composite KH 95177-TS, công suất 405CV, có tổng giá trị trên 5,5 tỷ đồng, trong đó vốn vay theo Nghị định 67/NĐ-CP là 4,9 tỷ đồng. Chủ tàu là ông Dương Văn Quang, thành phố Nha Trang sẽ đưa tàu đi đánh bắt xa bờ chuyến đầu tiên vào giữa tháng này.


Đề xuất