Khánh Hòa dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Đây là lần đầu tiên tỉnh Khánh Hòa, địa phương 6/9 huyện, thị xã, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tổ chức dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non.

Những hình ảnh trong Một giờ dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ trước khi bước vào lớp 1 tại trường tiểu học Sơn Thái, huyện miền núi Khánh Vĩnh. 
 
Phan Sáu


Đề xuất