Khánh Hòa dành hơn 48 tỷ đồng hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng tránh hạn

Theo đó, trong giai đoạn này tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ cho nông dân trên 48 tỷ đồng để chuyển đổi trên 2.440 ha lúa 2 – 3 vụ sang sản xuất 1 – 2 vụ lúa kết hợp một vụ màu (phần lớn là ngô), nhất là trong vụ hè thu thường phải đối mặt với tình trạng khô hạn.

Năm 2015 và 2016, hạn hán xảy ra nghiêm trọng ở Khánh Hòa khiến hàng chục nghìn hecta lúa vụ hè thu phải ngừng sản xuất vì thiếu nước

Đồng thời, tỉnh sẽ chuyển 1.010 ha đất trồng màu, trồng cây lâu năm kém hiệu quả sang canh tác các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, như: xoài Úc, bưởi da xanh, sầu riêng. Việc hỗ trợ cho người dân được tiến hành trên nhiều phương diện, bao gồm: cung cấp giống, cải tạo đất, cơ giới hóa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chuyển giao kỹ thuật…

Nông dân huyện miền núi Khánh Vĩnh chăm sóc vườn bưởi da xanh, một loại cây trồng đang cho mức thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm

Đối với diện tích chuyển đổi để hình thành vùng cây ăn quả, đề án xác định sẽ mở rộng diện tích trồng cây sầu riêng tại hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, nơi hiện có trên 500 ha sầu riêng và diện tích trong thời kỳ khai thác quả có thể đạt mức lãi 195 triệu đồng/ha/năm. Bưởi da xanh sẽ được mở rộng tại huyện Khánh Vĩnh, địa phương này đang có gần 230 ha và hiện đang có mức lợi nhuận 260 triệu đồng/ha/năm. Đối với cây xoài, việc chuyển đổi gắn liền với các địa phương như thành phố Cam Ranh, các huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, khi các giống xoài Úc, Cát Hòa Lộc đang đạt hiệu quả kinh tế khá cao tại đây, mức lãi có thể lên đến hàng trăm triệu đồng/ha/năm.

Diện tích trồng xoài Úc đang phát triển mạnh tại huyện Cam Lâm, cây trồng được chọn để chuyển đổi trong đề án

Trong hai năm gần đây tại Khánh Hòa, hiện tượng El Nino khiến thời tiết nắng nóng kéo dài, các hồ chứa nước không cung cấp đủ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đã làm giảm diện tích gieo trồng và năng suất các loại cây trồng. Trong đó vụ hè thu năm ngoái tỉnh Khánh Hòa đã phải dừng canh tác trên 10.000 ha lúa, vụ hè thu năm nay diện tích lúa đưa vào sản xuất cũng chỉ đạt gần 42%. Vì vậy đề án nói trên được đánh giá sẽ sớm đáp ứng yêu cầu cấp bách, phù hợp với những thay đổi do biến đổi khí hậu tác động./. 

Đề xuất