Khẳng định tầm vóc và giá trị cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Hội thảo do Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra ngày 29/12/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 550 đại biểu, trong đó có 20 nhân chứng lịch sử.
Các đại biểu tham dự buổi họp báo. Nguồn: Thanhuytphcm.vn
 
Hơn 100 tham luận được trình bày và gửi tới hội thảo, các đại biểu, chuyên gia sẽ làm nổi bật chủ trương, quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, những tham luận tại hội thảo sẽ nêu bật tầm vóc, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, sự vận dụng vào giai đoạn sau của cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó, góp phần phản bác những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, phủ nhận giá trị của sự kiện Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Thông qua những tư liệu và nghiên cứu mới, hội thảo sẽ làm sáng tỏ thêm quá trình chuẩn bị mọi mặt của quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam; sự phối hợp của quân, dân cả nước, hậu phương lớn miền Bắc, các hướng, các mặt trận trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đồng thời, hội thảo làm sáng tỏ tinh thần chiến đấu hi sinh cao cả của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa và người dân tiến bộ trên thế giới đối với cách mạng Việt Nam.../. 


Đề xuất