Khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc

Đoàn y, bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai phát thuốc miễn phí cho trên 350 người là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Thu Lũm, huyện Mường Tè. Ảnh: Hoàng Bách

Đồng bào các dân tộc: Hà Nhì, Dao… ở xã Thu Lũm đã được các y, bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai khám sức khỏe tổng quát, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn các kiến thức về tăng cường sức khỏe, phòng chống một số bệnh phổ biến, từ đó góp phần nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho đồng bào dân tộc.

Chủ tịch Công đoàn Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai Đặng Thanh Tùng trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Thu Lũm (Mường Tè). Ảnh: Hoàng Bách
 
Ngày từ sáng sớm, đồng bào từ khắp các thôn bản đã tập trung tại Trạm y tế xã Thu Lũm, huyện Mường Tè để chờ các y, bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí. Ảnh: Hoàng Bách
 
Đồng bào các dân tộc: Hà Nhì, Dao… ở xã Thu Lũm, huyện Mường Tè đã được các y, bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai khám sức khỏe tổng quát, tư vấn các kiến thức về tăng cường sức khỏe, phòng chống một số bệnh phổ biến. Ảnh: Hoàng Bách

Khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số là một chương trình ý nghĩa, giàu tính nhân văn, được Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai thực hiện tại nhiều xã nghèo thuộc các tỉnh Sơn La, Yên Bái… trong những năm qua.
Hoàng Bách

Đề xuất