Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Tham dự Đại hội có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và nhiều địa phương.
 
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
 
Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đại hội đại biểu Thành phố lần này có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.
 
Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2015 – 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

 Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo và kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 33,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, nhất là chuyển dịch cơ cấu nội ngành, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, phát triển nông nghiệp đô thị. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người.
 
Vai trò, vị trí của Thành phố về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế Thành phố trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014. Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2009 - 2015 trước 2 năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng hợp chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2015 và đã đạt hiệu quả. Đến nay, số hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm của Thành phố còn 1,03%; hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 2,64%. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay có 3/5 huyện, 54/56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Việc thực hiện 6 chương trình đột phá đạt kết quả bước đầu quan trọng.
 
Cùng với đó, Thành phố đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển Thành phố.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường và đạt kết quả quan trọng; hệ thống chính trị Thành phố không ngừng được củng cố, hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được cải thiện, phấn đấu đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đặc biệt. Công tác vận động nhân dân của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân.
 
Trong báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém như tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu Nghị quyết, thấp hơn nhiệm kỳ trước, chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng của Thành phố, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao. Quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa, cải thiện dân sinh và bảo vệ môi trường. Chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; khoa học - công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; khắc phục một số vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa - xã hội chậm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Kết quả công tác xây dựng Đảng một số mặt, một số nơi còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu trách nhiệm với nhân dân; việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân còn thiếu chiều sâu; hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
 
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Thành phố đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 7 chương trình đột phá, như tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của thành phố; xây dựng Đảng bộ Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên...
 
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trên các lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới.

Về phướng hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh 7 nội dung cần tập trung làm tốt trong thời gian tới, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh - Một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước. Trên cơ sở phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần không ngừng phấn đấu vươn lên, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển; chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố; phấn đấu để Thành phố tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng Bí thư lưu ý, Thành phố Hồ Chí minh cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước, kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng; tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, hạn chế tác hại biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại.

Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cần đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội... nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thật sự là Thành phố nghĩa tình.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ; tăng cường phối hợp, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chú trọng xây dựng và bảo vệ ở mỗi cơ sở, từ mỗi con người; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng kinh tế đều tăng thêm hiệu quả xã hội, nâng cao khả năng tự bảo vệ và có đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sức mạnh giữ nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và hiện đại hóa quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện thật tốt công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý. Cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào, tin yêu sâu sắc và mong muốn Thành phố không ngừng phát triển nhanh, bền vững; tin tưởng chắc chắn rằng với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; mãi mãi xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Anh hùng, Thành đồng của Tổ quốc.
 
Đại hội làm việc từ ngày 14 - 17/10 /2015. Bên lề Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan triển lãm thành tựu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh./.

Đề xuất